ارسال پیشنهادات

اگه هر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی داشتی می تونی بهم ایمیل بدی. مسلما نظرات شما به بهبود کیفیت محتوای سایت کمک چشم گیری خواهد داشت.

همچنین می تونی با پر کردن این فرم به صورت مستقیم از طریق وبسایت پیامت رو برام بذاری. حتما در اولین فرصت پاسخ رو برات ایمیل خواهم کرد.

تماس با من